Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

W Bangalore (Indie) w dniach od 7 do 9 marca 2018 r. odbyło się sympozjum poświęcone nowej ewangelizacji. Zostało ono zorganizowane przez Papieskie Dzieła Misyjne.
„Dziękuję za zaproszenie, dzięki któremu po raz pierwszy w życiu jestem w Indiach, w kraju, który może wiele zaoferować Kościołowi. Moim pragnieniem było przybyć tu osobiście, by okazać wam wdzięczność za waszą pracę i zachęcić do jeszcze większego wysiłku w podejmowanej przez was ewangelizacji” – w taki sposób abp Giovanni Pietro Dal Toso, sekretarz pomocniczy Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych, rozpoczął swoją przemowę podczas sympozjum poświęconego nowej ewangelizacji, które odbywało się w Bangalore w Indiach w dniach od 7 do 9 marca.
Abp Dal Toso przedstawił cztery Papieskie Dzieła Misyjne, podkreślając historyczny kontekst, w którym powstały, opisując ich założycieli, cele, aktualną strukturę oraz ważne znaczenie decyzji papieża, aby te cztery dzieła stały się „papieskie”. „Pontyfikat papieża Franciszka bez wątpienia wzmocnił ducha misyjnego w całym Kościele” – kontynuował przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych – w historycznym momencie, w którym „gorliwość misyjna zdawała się zmniejszać w Kościele” z różnych powodów, wewnętrznych i zewnętrznych. Mimo wszystko „musimy mieć nadzieję!” – nawoływał – „ponieważ jeśli prawdą jest, że wiara została osłabiona liczbowo, prawdą jest również, że jesteśmy świadkami rozkwitu inicjatyw i charyzmatów, często przeprowadzanych przez świeckich, inspirowanych przez Boga, aby pomóc Kościołowi ewangelizować w tym wymagającym momencie historii”.
Abp Dal Toso opowiedział o Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym zaplanowanym na październik 2019 r., zachęcając wszystkich „do rozpoczęcia przygotowań do tego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, poprzez informacje o nim w każdej diecezji i archidiecezji kraju i poza nim oraz poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw do postawienia w centrum pastoralnego planu lokalnego Kościoła głoszenia Dobrej Nowiny Chrystusa”. Na koniec swojego przemówienia przedstawił założenia Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: „Podstawowym celem jest duchowa i duszpasterska odnowa osobistej i wspólnotowej świadomości i zaangażowania w misję Kościoła, aby odnowić misyjny zapał i pasję w każdym chrześcijańskim sercu. Adhortacja apostolska papieża Franciszka «Evangelii gaudium» stanowi więc wytyczną wszystkich naszych wysiłków, modlitwy i refleksji na ten miesiąc”.

źródło: Agenzia Fides, 8/3/2018/tłum. PDM

Misyjny Bukiet

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH