Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

I ciebie, i mnie stworzono do wielkich rzeczy. Nie stworzono nas byśmy przeszli przez życie bez celu. A ową wielką rzeczą jest kochać i być kochanym.

Matka Teresa z Kalkuty

Trzy kroki adopcji misyjnych seminarzystów

1

Każdego dnia módl się za adoptowanych seminarzystów.

2

Wybierz formę pomocy finansowej, która ci odpowiada.

3

Wypełnij deklarację i prześlij ją do nas.

W pomoc seminarzystom na misjach możemy zaangażować się wszyscy. Zapraszamy siostry zakonne i zakonników składających śluby, nowożeńców i jubilatów - zaproponujcie swoim gościom, aby kwotę przeznaczoną na zakup kwiatów złożyli do kopertki Misyjny Bukiet.

Nowy nuncjusz apostolski w Nikaragui

Święcenia biskupie ks. Waldemara Sommertaga.

Parafianie z Książa Wielkiego wsparli akcję AdoMiS podczas rekolekcji wielkopostnych

Książ Wielki to jedna z najstarszych miejscowości Małopolski. Właśnie tam w dniach od 10 do 14 marca br. w parafii św. Wojciecha (diec. kielecka) dzieci, młodzież oraz dorośli przeżywali swoje rekolekcje wielkopostne.

Rozbudźmy misyjnego Ducha

W 5. rocznicę wyboru Franciszka abp Wojda wygłosił homilię w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Sympozjum w Indiach

Sympozjum zostało zorganizowane przez Papieskie Dzieła Misyjne

Polski misjonarz w Tanzanii

Kościół, który nie jest misyjny, umiera.

Emerytowany biskup wyjechał na misje do Afryki.

Niemal 78-letni bp Pier Giorgio Debernardi będzie pracował w diecezjach Dori i Kaya w Burkina Faso.