Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

"Dzieło to ma za zadanie formację miejscowego duchowieństwa i ten cel realizuje fundując stypendia w miejscowych seminariach"

Joanna Bigard.

W pomoc seminarzystom na misjach możemy zaangażować się wszyscy. Zapraszamy siostry zakonne i zakonników składających śluby, nowożeńców i jubilatów - zaproponujcie swoim gościom, aby kwotę przeznaczoną na zakup kwiatów złożyli do kopertki Misyjny Bukiet.

AdoMiS

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła – jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych – w centrum stawia troskę o powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego w młodych Kościołach na terenach misyjnych. Bez obecności lokalnych kapłanów nie można bowiem mówić o prawdziwym wzroście miejscowego Kościoła.

Dalekie i bliskie seminarium w Iquitos

Już od kilku lat Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła wspiera te same wspólnoty seminaryjne w ramach projektu AdoMiS, Misyjny Bukiet oraz dzieki zaangażowaniu wielu grup wspierających powołania w krajach misyjnych. Z tzw. “misyjnym opóźnieniem”pragnę zaprezentować kilka informacji z Wyższego Seminarium Duchownego im. Św. Augustyna w Iquitos w Peru.

AdoMis wśród księży seniorów

Adopcja misyjnych seminarzystów to troska o tych, którzy mają zanieść Ewangelię po krańce świata. W ostatnich tygodniach zwróciliśmy się z prośbą o modlitwę i wsparcie kleryków misyjnych do wszystkich księży seniorów. Przez całe kapłańskie życie troszczyli się o duszpasterstwo, teraz swoim cierpieniem, chorobą i czasem osamotnieniem proszą Pana Żniwa o nowych pracowników ewangelizacji.

Kapłani "jutra" z Madagaskaru cz.1.

Wyższe Seminarium St. John Vianney Moramanga na Madagaskarze powstało w 2010 roku. Jest to seminarium międzydiecezjalne (eklezjalna jednostka administracyjna Toamasina) czterech diecezji.

Listopadowa pielgrzymka do Afryki

Na początku listopada 2016 r. kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, udał się na pielgrzymkę do dwóch afrykańskich krajów: Malawi i Zambii.